Titelbild

Hoe Ornithopters Vliegen

Flagge flag vlag pavillon

Ornithoptermodellen EV1 tot en met EV3

Inhoud:

  1. Ornithoptermodel EV1
  2. Ornithoptermodel EV2
  3. Ornithoptermodel EV3 (niet gebouwd)
  4. Verslag over de ontwikkeling van de
    EV-slagvleugelmodellen

1. Ornithoptermodel EV1

toets

1.1 Vlucht images van de EV1

toets

1.2 Het maken van de romp

toets

1.3 Aandrijfmechanisme van de EV1

toets

1.4 De video van de EV1 (1975)

toets

2. Ornithoptermodel EV2

toets

2.1 Aandrijfmechanisme van de EV2

Het spreiden van de beide holle liggers was nodig voor een relatief kleine verdraaiing aan de vleugeltip bij de gegeven afstand tussen de hoofd- en de hulpliggers bij de vleugelwortel, noodzakelijk.

Er werd geen achterlijst gebruikt en het vliegresultaat onvoldoende. Wel is er veel constructieve vooruitgang geboekt (zie verslag in het hoofdstuk 4).

3. Ornithoptermodell EV3

toets

4. Verslag over
de ontwikkeling van de
EV-slagvleugelmodellen