Titelbild

Hoe Ornithopters Vliegen

Flagge flag vlag pavillon

Andere slagvleugelconstructies

Bij de constructie van ornithoptermodellen zijn er behalve het intensieve gebruik van de slagvleugeltheorie in hoofdzaak twee hoofdactiviteiten n.l het ontwikkelen van de aandrijving en het ontwikkelen van de slagvleugels. De brede interesse ligt in het algemeen bij de aandrijfsystemen en de componenten. Echter het hoofdprobleem bij de ontwikkeling van zo'n soort vliegtuig vormt toch wel het ontwerpen van de vleugels. In dit ontwerpgebied zijn de verschillen tussen wens en realiteit erg groot.

In het onderstaande wordt getracht een ruw overzicht te verschaffen over de fysische karakteristieken van bekende slagvleugels. Maar deze verzameling is verre van compleet.

toets

1. De vogelvleugel, het ideaal

Natuurlijk is het grote voorbeeld voor de technische slagvleugels die van de natuurlijke vogelvleugel. Zijn grote effectiviteit dankt het aan het feit dat de gelede delen zich heel doelmatig kunnen bewegen en kunnen veranderen op een manier die zeker voor een lange tijd voor modelvliegtuigbouw onhaalbaar zal zijn. Dit geldt ook voor de verdeling van de vleugelbelasting en de gebruikte sensortechnieken.

In deze afbeelding van K. Herzog wordt de anatomische onderverdeling van de vogelvleugel in de hand- en armsectie getoond. Deze afbeelding kan ook heel goed worden gebruikt wanneer de techniek van de slagvleugels wordt besproken. De overlangse delen van deze vleugelsecties verschillen bij de diverse vogelsoorten aanzienlijk.

toets

2. Membraanslagvleugels

Toepassingsgebied

Membraanslagvleugels zijn in staat om de richting van het profiel van de handsectie aan te passen aan de slagrichting. Op deze manier leveren ze veel stuwkracht en kunnen daardoor steil klimmen (vliegen met stuwkracht). Tot op heden zijn ze minder geschikt voor glijvluchten en voor het vliegen met lift.

toets

3. Geprofileerde slagvleugels

Toepassingsgebied

Geprofileerde slagvleugels met respectievelijk aan beide zijden beklede vleugels zouden met een zeer hoge efficiëntie kunnen werken. Met hun meestal relatief lage slagfrequentie en het kleine bereik van de liftcoëfficïent van eenvoudig vleugelprofiel kan maar weinig stuwkracht worden geleverd. Tenminste als er zoveel mogelijk lift moet worden geproduceerd voor het vliegen met lift. Daarom zijn geprofileerde slagvleugels met name geschikt voor een horizontale vlucht, de soepel toenemende stijgende klimvlucht en natuurlijk bij het omschakelen naar de glijvlucht.

Verwijzing

In de korte studie Slagvleugel ontwerpen (in het Duits, PDF 1.8MB) kan aanvullende informatie betreffende dit soort vleugelontwerpen worden gevonden.

In samenhang hiermee kan informatie betreffende de voor de EV-modellen ontwikkelde vleugels gevonden worden op pagina: Gewricht-slagvleugel.

Ideas and suggestions for a further development are enclosed in the paper Lift during wing upstroke, version 10.1, (PDF 1,0 MB).