Titelbild

Hoe Ornithopters Vliegen

Flagge flag vlag pavillon

Ornithoptermodel EV7

1. Ornithoptermodel EV7a

toets

1.1 Vlucht images van de EV7a

vliegbeelden hoe een ornithopter vliegt
Vliegbeelden in groter formaat (136 KB)
toets

1.2 Vluchtstabiliteit van de ornithopter

Bij alle EV-slagvleugelmodellen moesten de vermogensvluchten wegens problemen met de stabiliteit steeds weer voortijdig worden afgebroken. De oorzaken daarvan waren:

  • Verlies van het krachtenevenwicht tijdens variatie
    van de vliegsnelheid of de stijghoek.
  • Ontbrekende ervaring en nervositeit van de modelpiloot.
  • Volgproblemen wegens de grote afstand
    of de grote bochtenradius van het model.

Waarschijnlijk speelt de met de vleugelverdraaiing veranderende instelhoek hierbij ook een rol. In ieder geval bleek het staartvlak bij vrijwel alle nieuwe EV-modellen te klein.

Het labiele krachtenevenwicht van een hoofdzakelijk liftopwekkend slagvleugelpaar bij veranderlijke vliegsnelheid kan ook rekentechnisch worden aangetoond. Zie hiervoor het Handboek, hoofdstuk 8.6.

De optredende problemen worden door de sterk wisselden rompneigingen, in enkele van de onderstaande beelden van een kruisvlucht duidelijk.

neergaande vleugelslag
neergaande vleugelslag
opgaande vleugelslag
opgaande vleugelslag
in de bovenste slagpositie
in de bovenste vleugelslagpositie
in de onderste slagpositie
in de onderste vleugelslagpositie
glijvlucht
glijvlucht
in het midden van de neergaande slag
in het midden van de neergaande slag
slagvlucht
slagvlucht, bocht vliegen
instabiele slagvlucht
instabiele slagvlucht
instabiele slagvlucht, neergaande slag
instabiele slagvlucht
glijvlucht
glijvlucht
instabiele slagvlucht, opgaande slag
instabiele slagvlucht
in het midden van de opgaande slag
in het midden van de opgaande vleugelslag
toets

1.3 De videos van de EV7a (1990)

toets

2. EV7b met vleugelveren

Vlucht met ochtendnevel
De pixelpreciese uitlijning van een fotoserie kan alleen aan de hand van grenspalen worden gerealiseerd. De laatste twee foto's van de slagvleugelmodel met vleugelveren zijn echter maar beperkt uitgelijnd.

fotoserie van de vliegende slagvleugelmodel
vliegbeelden in groter formaat (321 KB)

Tijdens het voorbijvliegen
Dit zijn willekeurig achter elkaar gezette beelden uit een fotoserie van een ornithopter tijdens de slagvlucht.

some flight pictures of the wing-beat cycle
vliegbeelden in groter formaat (335 KB)
toets

2.1 Drie-meter-vogel tijdens het aanvliegen

- een modelvliegbelevenis -

De volgende afbeeldingen tonen de EV7b (met veren aan de vleugeltips) tijdens nadering. Dit model legt met een gering aantal vleugelslagen (in dit geval ca. 9 vleugelslagen) grote afstanden af. De verschillende vleugelverdraaiingen tijdens de op- en neergaande vleugelslag zijn goed te herkennen.

opgaande slag ver weg
opgaande slag
opgaande slag
opgaande slag
Fneergaande slag ver weg
neergaande slag
opgaande slageen een beetje ver weg
opgaande slag
neergaande slag een beetje ver weg
neergaande slag
opgaande slag een beetje ver
opgaande slag
opgaande slag
opgaande slag
neergaande slag een beetje ver
neergaande slag
neergaande slag bijna
neergaande slag
opgaande slag bijna
opgaande slag
neergaande slag van onderen
neergaande slag
opgaande slag van onderen
opgaande slag
toets

3. Ornithopter model EV7c